Styret

Styret i Kunstforeningen Verdens Ende 2014

Styremedlemmer
Bjørn Ahlgren, formann
Mette Meirik, kasserer – går ut etter sommeren 2014
Ny kasserer etter sommeren 2014: Åshild Grøndalen
Grethe M. Iversen
Gerd Gelein Merkesdal
Claude Robitaille
Karin Riisager

Varamedlemmer
Karl Henrik Lundh
Signe Thoresen
Ketil Bodvin
Hanne Marwold Clarke
Gine Goen Hustad

Utstillingskomiteén
Gerd Gellein Merkesdal – leder
Karl Henrik Lundh
Grethe M. Iversen
Caroline Berg

Valgkomiteen
Tore Frost
Gerdelin Bodvin
Cecilie Heramb

Eiendomskomiteen
Claude Robitaille
Jørn Smedhus

Revisor
Tove Hansen