Sommerutstillingen 2017

1 + 1

En utstilling med Pål Vigeland og Elisabet Norseng
Åpning lør 24. juni kl 14 
Utstillingen står til søn 6. august
Åpningstider: tirsdag – søndag fra kl 12 til 16 (stengt mandager)

Velkommen til årets sommerutstillingen ved Kunstforeningen Verdens Ende, 2017.

Kunstforeningen Verdens Ende har gleden av å presentere utstillingen 1 + 1, med Pål Vigeland og Eliasbet Norseng. Tittelen 1 + 1 viser til at utstillingen har med to ulike kunstnere å gjøre, både hva angår teknikk, materiale, generasjon og bakgrunn. På en annen side viser tittelen til at kunstnerne er knyttet sammen, de har en samstemthet. Til sammen skaper dette et interessant møte, både mellom kunstnerne, kunsten og måten å betrakte verkene på. Spenningen ligger i vekslingen mellom likhet og ulikhet, som åpner opp for nye perspektiver og nye opplevelser av deres verk.

Det at begge kunstnerne har tilknytning til sentraleuropeiske tradisjoner, gjør at de bærer med seg fellesreferanser, men som de på hver sin måte redefinerer og fornyer. De har begge en strek tro på at den rent visuelle muligheten berører mennesket på et dypt plan, og tilbyr ulike nivåer av refleksjon og sanselige erfaringer.

Norseng og Vigeland jobber ofte i serier, hvor de gjennom det omfattende prosessuelle arbeide med form, uttrykk, materiale og virkemidler oppnår en type gjennomarbeidet tydelighet, på hver sin måte. Slik oppstår en nærmest tidløs klarhet og et gripbart nærvær i deres verk. Det er noe bevegelig, noe udefinert, noe uhåndgripelig som gir betrakteren et fritt fortolkningsrom i møtet med deres verk. Potensialet ligger i dialogen, i møtet mellom kunstnerene, kunsten og betrakteren. Det er her, i dette møtet, vi kan betrakte, se og la oss berøre, utvide våre perspektiver, vår horisont.

Elisabet Norseng viser akvareller, litografier, digitale trykk og pasteller.

Pål Vigeland viser skulpturer og objekter i kobber, messing og brukt metall,
Ulike patineringer er benyttet for å oppnå et samspill med form og farge.

Kunstforeningen Verdens Ende, 24.06.-06.08. 2017