Lakrismjeltblåvinge

Lakrismjeltblåvinge

Kunstnergruppen F36 består av syv profesjonelle kunstnere fra Østlandet. De vil vise sitt økologiske kunstprosjekt i uterommet ved Kunstforeningen Verdens Ende i tiden 29.juni til 16. september 2013.

Prosjektet ”Lakrismjeltblåvinge” viser ca. 30 vingeformede objekter i blått satt ut i naturen for å sette fokus på den utrydningstruede sommerfuglen som nå bare finnes på enkelte øyer i indre Oslofjord. Sommerfuglen er truet fordi Lakrismjeltplanten, som den er helt avhengig av for å overleve, forsvinner som resultat av utbygging og gjengroing.

I 2010 fikk Bærum kommune et spesielt ansvar fra Miljø- og utviklingsdepartementet for å hindre utryddelsen.

S Vinge40

Installasjonene oppfordrer til refleksjon om det skjøre forholdet mellom mennesker og  natur. Den består av ca. 30 keramiske objekter som er inspirert av sommerfuglens farge og form.

Da prosjektet ble vist for første gang på Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i 2012, ble det plantet Lakrismjelt i et forsøk på å gjenskape Lakrismjeltblåvingens tapte habitat. Plantingsområdet ble valgt i samråd med eksperter fra Botanisk hage.

I sommer har Botanisk hage i Oslo vist frem de samme objektene som nå skal støes nennsomt i utearealene rundt Kunstforeningen Verdens Ende.

Kunstnergruppa E36 består av:
Ana Marie Lopez, Maina Movig, Kirsten Selmer, Pippin Ferner, Stina Gellein, Riri klingenberg Green og Jutta Nestegard

S Vinge45

S Vinge44